Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Zo kunnen wij een zo correct mogelijke offerte maken. Een IVR is een keuzemenu; uw beller hoort dan een welkomstboodschap gevolgd door: “druk 1 voor, druk 2 voor,…” Een krachtige tool om uw telefonieverkeer in goede banen te leiden. De wachtrij functie omvat een welkomstboodschap hoort en dan onmiddellijk wachtmuziek. Uw beller hoort dus geen overgangstoon en uw beller blijft gemakkelijker even wachten dan dat hij een overgangstoon zou horen. 

Gegevensverwerking

 

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door SkyHi (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

SkyHi kan ook gegevens verkrijgen uit openbare bronnen met als doel u een commerciële boodschap of voorstel te versturen. Deze verwerking is gericht op het gerechtvaardigde belang van SkyHi om zaken te doen en met het oog daarop ondernemingen te contacteren. Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht of melding.

Op de website van SkyHi zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. U wordt niet gevolgd doorheen de site. Voor meer informatie over de cookies kan worden verwezen naar de site van WordPress.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met SkyHi.

Als u het niet eens bent met de manier waarop SkyHi uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.